Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Przyjmowanie wniosków na rok szk. 2023/2024: codziennie w godz. 7.00-16.00

Szczegóły dotyczące: kryteriów, punktacji, wymaganych dokumentów –
zamieszczone są na stronie Biura Edukacji Warszawa w zakładce: rekrutacja – przedszkola.