Rekrutacja

Przybornik Przedszkolaka:
Trzyletnich
Czteroletnich
Pięcioletnich
Sześcioletnich


REKRUTACJA
Przyjmowanie wniosków na rok szk. 2023/2024
codziennie w godz. 7.00 -16.00

 1. Wnioski do przedszkola będą przyjmowane od 7 marca do 23 marca.
 2. Wnioski przyjmuje dyrektor w godz. 7.00-16.00
  w godz. 14.00-16.00
  – wnioski przyjmują członkowie Komisji Rekrutacyjnej (Ewelina, Aneta, Renata) –
  w przypadku nieobecności wniosek przyjmuje każdy nauczyciel
 3. Wnioski zatwierdza w systemie tylko dyrektor przedszkola.
 4. W przypadku niezgodności – dyrektor lub członek komisji powiadamia rodziców np. o konieczności uzupełnienia dokumentów.
 5. Wniosek powinien zawierać:
  – wypełnioną i podpisaną kartę,
  – zaświadczenia z pracy rodziców;
  – pierwszą stronę PIT za 2022 r (z UPO);
  – oświadczenia;
  – książeczkę zdrowia do wglądu;
  – i inne dokumenty wynikające z zaznaczonych kryteriów.
 6. Wniosek – ze względu na dane chronione RODO przed przekazaniem np.
  dyrektorowi powinien być chroniony (nie może wisieć na tablicy).
  Więcej na stronach:
  https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji1
  http://Українська версія

Szczegóły dotyczące: kryteriów, punktacji, wymaganych dokumentów –
zamieszczone są na stronie Biura Edukacji Warszawa w zakładce: rekrutacja – przedszkola.


Informacje dla rodziców dzieci KONTYNUUJĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

28 lutego – 6 marca godz. 16.00 – złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
7 marca godz. 13.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

7 marca godz. 13.00 – 22 marca godz. 20.00 – rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

7 marca godz. 13.00 – 23 marca godz. 16.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria
rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku
wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE
Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu
i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji
na liście preferencji.

26 kwietnia godz. 13.00 – opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 kwietnia godz. 13.00 – 5 maja do godz. 10.00 – potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

8 maja godz. 13.00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza – 8 maja – 23 maja – w terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.


PRZYBORNIK PZREDSZKOLAKA

WAŻNE!!! Prosimy podpisać wszystkie rzeczy dziecka.
Ubrania na zmianę i gimnastykę przynosimy w dwóch osobnych workach.

W trosce o środowisko naturalne, ograniczamy korzystanie z jednorazowych kubeczków
plastikowych, dlatego prosimy, żeby każde dziecko miało swój własny BIDON NA WODĘ.
Bidon musi być wyraźnie podpisany bądź ozdobiony (naklejka) w widoczny sposób.

DZIECI 3-letnie

 • kapcie na gumowym spodzie – podpisane
 • piżama – podpisana
 • ubranie na zmianę w podpisanym worku: majteczki 2-3 szt., t-shirt, bluzka, skarpety, rajstopy, spodnie (zostają w szatni)
 • woreczki/reklamówki na zabrudzone ubrania
 • 20 opakowań chusteczek higienicznych w pudełku – po 100 sztuk
 • 10 opakowania chusteczek wilgotnych
 • blok techniczny A4 (grube kartki)
 • papier kolorowy A4
 • plastelina
 • grube kredki ołówkowe, okrągłe
 • klej w sztyfcie

DZIECI 4-letnie

 • kapcie na gumowym spodzie – podpisane
 • ubranie na zmianę w podpisanym worku: majteczki 2-3 szt., podkoszulek, bluzeczka, skarpety, rajstopy, spodnie (zostają w szatni)
 • woreczki/reklamówki na zabrudzone ubrania
 • 15 opakowań chusteczek higienicznych – po 100 sztuk
 • 3 opakowania chusteczek wilgotnych
 • 2 opakowania papieru toaletowego wilgotnego
 • blok techniczny A4 (grube kartki)
 • papier kolorowy A4
 • plastelina
 • kredki ołówkowe, grube, trójkątne
 • 2 kleje w sztyfcie

DZIECI 5-letnie

 • kapcie na gumowym spodzie – podpisane
 • ubranie na zmianę w podpisanym worku: t-shirt, bluzka, spodnie, majtki, skarpety (zostają w szatni)
 • 10 opakowań chusteczek higienicznych w pudełku – po 100 sztuk
 • 3 opakowania chusteczek wilgotnych
 • 2 opakowania papieru toaletowego wilgotnego
 • blok techniczny A4 (grube kartki)
 • papier kolorowy A4
 • plastelina
 • kredki ołówkowe, grube, trójkątne
 • klej w sztyfcie
 • teczka A4 z gumką – na prace domowe – podpisana
 • segregator A4 na prace (na dwa ringi) – podpisany

DZIECI 6-letnie

 • kapcie na gumowym spodzie – podpisane
 • ubranie na zmianę w podpisanym worku: t-shirt, spodnie, majtki, skarpety (zostają w szatni)
 • kredki ołówkowe, grube, trójkątne
 • blok techniczny
 • papier kolorowy A4
 • plastelina
 • 2 kleje w sztyfcie
 • teczka A4 z gumką – na piątkowe prace domowe – podpisana
 • segregator A4 na prace (na dwa ringi) – podpisany
 • 12 opakowań chusteczek higienicznych – po 100 sztuk w pudełku
 • 3 opakowania chusteczek wilgotnych
 • papier toaletowy wilgotny – ilość wg uznania Rodziców
 • zeszyt 32-kartkowy do religii – podpisany