Przedszkole nr 255, Warszawa – Ochota, ul. Korotyńskiego 3, tel. 823 15 16

Rekrutacja

Rekrutacja
Adaptacja
Przybornik Przedszkolaka:
Trzyletnich
Czteroletnich
Pięcioletnich
Sześcioletnich


OGŁOSZENIE

DOTYCZY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się
do publicznej wiadomości także na stronie internetowej przedszkola/szkoły.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00)
potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 

Wolę zapisu można potwierdzić

•    elektroniczniew systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć”
przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

•    przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły,
do której dziecko zostało zakwalifikowane (przedszkole255@neostrada.pl).

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.


Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki.
Nie trzeba dostarczać ich osobiście.


ADAPTACJA 3-latków do przedszkola
W każdą środę zapraszamy dzieci i opiekunów na dni otwarte. Dzieci poznają osoby pracujące
w przedszkolu, bawią się z najmłodszymi przedszkolakmi, uczestniczą w oragnizowanych
na terenie przedszkola: teatrzykach, koncertach i zajęciach terapeutycznych – lepienia z gliny
realizowanych ze środków otrzymanych z budżetu partcypacyjnego.

Zapraszamy serdecznie na 15 minut przed występami lub warsztatmi
organizowanymi w przedszkolu. 
Prosimy o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce KALENDARZ IMPREZ na stronie głównej.


PRZYBORNIK PZREDSZKOLAKA

WAŻNE!!!      Prosimy podpisać wszystkie rzeczy dziecka.
Ubrania na zmianę i gimnastykę przynosimy w dwóch osobnych workach.

W trosce o środowisko naturalne, ograniczamy korzystanie z jednorazowych kubeczków
plastikowych,
dlatego prosimy, żeby każde dziecko miało swój własny
BIDON NA WODĘ.
Bidon musi być wyraźnie podpisany (może być ozdobiony przez dziecko).

DZIECI 3-letnie

 • kapcie na gumowym spodzie – podpisane
 • piżama – podpisana
 • ubranie na zmianę w podpisanym worku: majteczki 2-3 szt., t-shirt, bluzka, skarpety, rajstopy, spodnie (zostają w szatni)
 • 10 opakowań chusteczek higienicznych w pudełku – po 100 sztuk
 • 3 opakowania chusteczek wilgotnych
 • 5 opakowań papieru toaletowego wilgotnego
 • blok techniczny A4 (grube kartki)
 • papier kolorowy A4
 • plastelina
 • kredki ołówkowe, grube, trójkątne
 • klej w sztyfcie

DZIECI 4-letnie

 • kapcie na gumowym spodzie – podpisane
 • piżama – podpisana
 • ubranie na zmianę w podpisanym worku: majteczki 2-3 szt., podkoszulek, bluzeczka, skarpety, rajstopy, spodnie (zostają w szatni)
 • 10 opakowań chusteczek higienicznych – po 100 sztuk
 • 3 opakowania chusteczek wilgotnych
 • 5 opakowań papieru toaletowego wilgotnego
 • blok techniczny A4 (grube kartki)
 • papier kolorowy A4
 • plastelina
 • kredki ołówkowe, grube, trójkątne
 • 2 kleje w sztyfcie

DZIECI 5-letnie

 • kapcie na gumowym spodzie – podpisane
 • ubranie na zmianę w podpisanym worku: t-shirt, spodnie, majtki, skarpety (zostają w szatni)
 • 10 opakowań chusteczek higienicznych w pudełku – po 100 sztuk
 • 3 opakowania chusteczek wilgotnych
 • 5 opakowania papieru toaletowego wilgotnego
 • blok techniczny A4 (grube kartki)
 • segregator A4 na prace (na dwa ringi) – podpisany
 • papier kolorowy A4
 • plastelina
 • kredki ołówkowe, grube, trójkątne
 • 2 kleje w sztyfcie
 • zeszyt 32-kartkowy do religii – podpisany
 • teczka z gumką – na prace domowe – podpisana

DZIECI 6-letnie

 • kapcie na gumowym spodzie – podpisane
 • ubranie na zmianę w podpisanym worku: t-shirt, spodnie, majtki, skarpety (zostają w szatni)
 • kredki ołówkowe, grube, trójkątne
 • blok techniczny
 • papier kolorowy A4
 • plastelina
 • 2 kleje w sztyfcie
 • teczka A4 z gumką – na piątkowe prace domowe – podpisana
 • segregator A4 na prace (na dwa ringi) – podpisany
 • 12 opakowań chusteczek higienicznych – po 100 sztuk w pudełku
 • 2 opakowania chusteczek wilgotnych
 • papier toaletowy wilgotny – ilość wg uznania Rodziców
 • zeszyt 32-kartkowy do religii – podpisany