O nas

Jacy jesteśmy?

Profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna czuwa nad rozwojem dziecka, jego indywidualizacją, uznaje jego podmiotowość, na którą składają się czynniki takie jak:
– akceptacja indywidualnych odczuć,
– pomaganie w realizacji pomysłów dziecka,
– unikanie sankcji prowadzących do lęku,
– stawianie zadań na miarę możliwości dziecka,
– wyrobienie poczucia odpowiedzialności,
– kształcenie poczucia więzi społecznej,
– kształcenie współodpowiedzialności.

Praca w grupie odbywa się w oparciu o zatwierdzony przez MEN program nauczania,
jak również własne programy autorskie zatwierdzone przez Dyrektora, Radę Rodziców
i Radę Pedagogiczną. Nauczyciele mają wypracowane sposoby uczenia dzieci samopoznania
i budowania w nich wiary we własne możliwości. Przedszkole jest dobrze wyposażone
w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzieci mają swobodny dostęp do książek, albumów i gier, mogą wybierać rodzaj aktywności własnej, otrzymują informację i pomoc o którą proszą.
Nasi wychowankowie mają inicjatywę, często sami dokonują wyboru, podejmują próby radzenia sobie z trudnościami, dzięki temu są śmiali i dumni ze swoich osiągnięć.
Dzieci uczestniczą w zajęciach z radością i zaangażowaniem. Są aktywne, zadają dużo
pytań, mają własne uwagi, są samodzielne. Powyższe elementy przedszkolnej kultury pedagogicznej i jej oddziaływanie przenoszone jest na wychowanie w rodzinie przez
współpracę wychowawców z rodzicami.

 

Współpraca z rodzicami

Rodziców na bieżąco informujemy o postępach w rozwoju dzieci. Istnieje bogaty wachlarz propozycji współpracy z rodziną i form uczestnictwa w życiu przedszkola, m.in. współtworzenie Teatru Rodziców, przygotowującego przedstawienia dla przedszkolaków z okazji Mikołajek
oraz Dnia Dziecka. Przestrzegamy dobrej tradycji przedszkolnej i obchodzimy również własne święta: warsztaty – „Spotkania rodzinne”, „Kolorowe dni”, urodziny przedszkolaków.

 

Zajęcia dla dzieci

Nasze przedszkole organizuje i uczestniczy w imprezach kulturalnych, konkursach, wystawach, organizuje wycieczki, prezentacje, nawiązuje współpracę ze środowiskiem lokalnym (szkoły, przedszkola, instytucje, miejsca użyteczności publicznej). W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe zgodnie z zainteresowaniami dzieci i oczekiwaniami rodziców (gimnastyka ogólnorozwojowa, umuzykalnianie, tańce, pianino, język angielski, zajęcia terapeutyczne – lepienie z gliny).

 

 


 

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA 255

Nr konta: 88 1020 1055 0000 9002 0022 4683