Przedszkole nr 255, Warszawa – Ochota, ul. Korotyńskiego 3, tel. 823 15 16

Dyżur wakacyjny

Przedszkole nr 255 pełni dyżur wakacyjny w okresie: 20.07 – 07.08.2020 r.

Terminy dyżurów:
Turnus I  1 lipca – 17 lipca
Turnus II  20 lipca – 07 sierpnia
Turnus III 10 sierpnia – 31 sierpnia

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie w terminie do 10 maja 2020 r.
opłaty za wyżywienie. Wpłat na dyżur wakacyjny w kwocie 100 zł prosimy dokonywać na numer konta:

17 1030 1508 0000 0005 5061 0078

W tytule należy podać: numer i adres przedszkola, imię i nazwisko dziecka,
turnus, którego wpłata dotyczy.

Jeżeli dziecko zostało przyjęte do innego przedszkola – wpłaty należy dokonać na konto
danego przedszkola w wysokości podanej przez przedszkole dyżurujące.


AKTUALNOŚCI

Zgodnie z harmonogramem: od dziś  tj. 25 marca od godz. 9.00  do 7 kwietnia br. do godz. 24.00
pod adresem: https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl zostanie włączona dla rodziców możliwość
wprowadzania wniosków na dyżur wakacyjny.

Jeszcze raz podkreślam, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny.
Dyrektorzy przedszkoli i szkół są zobowiązani przekazać rodzicom na hasła dostępu.

Hasła trzeba przekazać rodzicom/prawnym opiekunom wszystkich dzieci, które będą kontynuować pobyt
w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.

Natomiast rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji –
jest to hasło wspólne dla wszystkich rekrutacji.

Rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów.
Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.


Zapraszamy do zapoznania się z planem dyżurów wakacyjnych przedszkoli
w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 roku:

Szczegółowe informacje o harmonogramie i zasadach zapisów znajduje się na stronie:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne