Dyżur wakacyjny

Przedszkole nr 255 pełni dyżur wakacyjny w okresie: 1-12.07.2019 r.

Terminy dyżurów:
Turnus I  1 lipca – 12 lipca
Turnus II  15 lipca – 26 lipca
Turnus III 29 lipca – 9 sierpnia
Turnus IV  12 sierpnia – 30 sierpnia

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie w terminie do 10 maja 2019 r.
opłaty za wyżywienie. Wpłat na dyżur wakacyjny w kwocie 100 zł prosimy dokonywać na numer konta:

17 1030 1508 0000 0005 5061 0078

W tytule należy podać: numer i adres przedszkola, imię i nazwisko dziecka,
turnus, którego wpłata dotyczy.

Jeżeli dziecko zostało przyjęte do innego przedszkola – wpłaty należy dokonać na konto
danego przedszkola w wysokości podanej przez przedszkole dyżurujące.


HARMONOGRAM
14 marca od godz. 8.00  – 1 kwietnia
 godz. 15.00
Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu do konta dziecka
w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.
Formularze wniosków będą wydawane w przedszkolach i szkołach
oraz dostępne na internetowej stronie zapisów.

19 marca od godz. 9.00 – 1 kwietnia do godz. 24.00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na dyżur.

19 marca od godz. 9.00 – 2 kwietnia do godz. 16.00
Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

26 kwietnia godz. 13.00
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka  na dyżur wakacyjny.

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów
oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane.
Informacja zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym
opiekunom na adresy e-mail.

26 kwietnia godz. 14.00
Opublikowanie wykazu wolnych miejsc
na stronie elektronicznego systemu zapisów.

27 kwietnia – 10 maja
Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu / oddziale przedszkolnym,
do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

17 maja godz. 13.00
Informacja o przyjęciu dziecka  na dyżur wakacyjny.
Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów
oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane.
Informacja zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

17 maja godz. 14.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.


Zapraszamy do zapoznania się z planem dyżurów wakacyjnych przedszkoli

w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku:

Szczegółowe informacje o harmonogramie i zasadach zapisów znajduje się na stronie:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne