Opłaty

Opłaty za przedszkole

Decyzją władz stolicy, od 1 września 2017 r. rodzice nie opłacają pobytu dziecka
w przedszkolu, 
pozostają opłaty za żywienie. Przyjmowane są one do 10 dnia bieżącego miesiąca.

  • Opłaty proszę dokonywać na konto żywieniowe przedszkola:
    17 1030 1508 0000 0005 5061 0078

W tytule proszę wpisać: numer i adres Przedszkola, imię i nazwisko dziecka oraz grupę
Przedszkole nr 255
ul. Korotyńskiego 3
02-121 Warszawa

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 16 zł. Każdy dzień nieobecności dziecka
w przedszkolu, odpisywany jest w następnym miesiącu. Za pierwszy dzień nieobecności
opłata za żywienie będzie zwracana, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godziny 9.00Nieobecność można zgłosić osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców:
    Rada Rodziców Przedszkola nr 255
    88 1020 1055 0000 9002 0022 4683

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 1398/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.
Zarządzenie Nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy a dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy
oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki. W załączniku
do zarządzenia – WNIOSEK w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z posiłków.