Przedszkole nr 255, Warszawa – Ochota, ul. Korotyńskiego 3, tel. 823 15 16

Opłaty

Opłaty za przedszkole

Decyzją władz stolicy, od 1 września 2017 r. rodzice nie będą opłacać pobytu dziecka
w przedszkolu, 
pozostają opłaty za żywienie. Przyjmowane są do 10 dnia miesiąca,
którego opłata dotyczy.

Opłat można dokonywać w kasie przedszkola: 
codziennie w godz. 6.00-14.00
w pierwszą środę miesiąca w godz. 6.00-17.00.
 
Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 13 zł, (płatne za miesiąc z góry).
Każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, odpisywany jest w następnym miesiącu.
Za pierwszy dzień nieobecności opłata za żywienie będzie zwracana, jeśli rodzice (opiekunowprawni) zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godziny 9.00
Nieobecność można zgłosić osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 1398/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.
Zarządzenie Nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy a dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki. W załączniku do zarządzenia – WNIOSEK w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z posiłków.