Dziękujemy za 1% podatku

Jesteśmy wdzięczni Przyjaciołom i Symaptykom przedszkola za przekazanie w zeszłym roku kalendarzowym 1% swojego podatku na rzecz działań w naszym przedszkolu. Zebrana kwota: 4 644,54 zł przeznaczona zostanie zgodnie z projektem „4 pory roku w ogrodzie i nie tylko” na wycieczkę przyrodniczą i inne działania związane z pozawaniem przyrody: spotkaniami ze zwierzątkami, dogoterapią, pracami hodowlanymi w salach i w ogrodzie przedszkolnym.

Polecamy się Państwa pamięci przy okazji najbliższych rozliczeń.