Przedszkole nr 255, Warszawa – Ochota, ul. Korotyńskiego 3, tel. 823 15 16

Spotkanie dzieci młodszych z przepiórkami