Wyrosły „Pola Nadziei”

Codziennie z dziećmi obserwujemy jak cebuki żonkili wzrastają w przedszkolnym ogrodzie.
Żółte Pola cieszą dzieci, a potrzebujący korzystają z otrzymanego wsparcia.
Dzięki Państwa zaangażowaniu zebraliśmy 170 zł, które zostały przekazane na konto Ośrodka Hospicjum Domowego Zgromadzenia Księży Marianów w Warszawie.

DZIĘKUJEMY!!!