Przedszkole nr 255, Warszawa – Ochota, ul. Korotyńskiego 3, tel. 823 15 16

REKRUTACJA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola przyjmowane są
codziennie w godzinach
8.00-12.00