Przedszkole nr 255, Warszawa – Ochota, ul. Korotyńskiego 3, tel. 823 15 16

Ankieta dla Rodziców – PILNE

Drodzy Rodzice

Uprzejmie prosimy o wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu ankiety
na adres przedszkola do dnia: 5 maja (wtorek) do godziny 12.00.
adres przedszkola:
kkuzniarska@edu.um.warszawa.pl
przedszkole255@nesotrada.pl

Wypełnioną i podpisaną ankietę można również dostarczyć osobiście
do przedszkola 5 maja (wtorek) do godz. 11.00.


Pozdrawiam serdecznie
Katarzyna Kuźniarska