Przedszkole nr 255, Warszawa – Ochota, ul. Korotyńskiego 3, tel. 823 15 16

KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia
na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Informacja na ten temat została opublikowana na stronie internetowej MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r
oraz stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14645,Wiosenna-przerwa-swiateczna-w-szkolach-od-9-do-14-kwietnia-2020-r.html

Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 3.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa


Szanowni Państwo!
W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
od dnia 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. nauka realizowana będzie na odległość.
Za pośrednictwem poczty mailowej nauczyciele poszczególnych grup będą przesyłać Państwu materiały edukacyjne zgodne z Podstawą Programową Nauczania Przedszkolnego. Zabawy, pomysły na zajęcia z dziećmi będą dostosowane do warunków domowych.
Zapraszamy do wspólnej edukacji.
                                                                         Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Przedszkola 255

Więcej na stronie http://edukacja.warszawa.pl


Szanowni Państwo!
Od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że nasze Przedszkole nie będzie prowadzić zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej.

W dniach 12-13.03. 2020 r. przedszkole będzie otwarte, ale będą odbywały się tylko zajęcia opiekuńcze.
Prosimy w miarę możliwości o nieprzyprowadzanie dzieci.

Od 16.03 do 25.03.2020 r. przedszkole będzie zamknięte.

W tych dniach rodzicom dziecka w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.
Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju
oraz informacji przesyłanych przez dyrektora przedszkola.