Jesteśmy #zaczytani

Przedszkole włączyło się w ogólnopolską akcję „Wielkiej Zbiórki Książek”. Zebrane książki zostaną
przekazane do 100 bibliotek w szpitalach, hospicjach, domach dziecka, domach pomocy, świetlicach wiejskich
i środowiskowych i centrach aktywności lokalnej.
Akcja przebiega w 7 miastach: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.
Wielka Zbiórka Książek potrwa do 26.05.2019 r.

Zbierane są książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydane po 2000 roku.
Najważniejsze, żeby były w bardzo dobrym stanie technicznym, takie jakie przekazaliby Państwo
bliskim w potrzebie.

ZAPRASZAMY Państwa do udziału i zachęcanie zanjomych!