Przedszkole nr 255, Warszawa – Ochota, ul. Korotyńskiego 3, tel. 823 15 16

DYŻUR WAKACYJNY

Zgodnie z harmonogramem: od dziś  tj. 25 marca od godz. 9.00  do 7 kwietnia br. do godz. 24.00
pod adresem: https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl zostanie włączona dla rodziców możliwość wprowadzania
wniosków na dyżur wakacyjny.

Jeszcze raz podkreślam, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny.
Dyrektorzy przedszkoli i szkół są zobowiązani przekazać rodzicom hasła dostępu.

Hasła zostały przekazane rodzicom/prawnym opiekunom wszystkich dzieci, które będą kontynuować pobyt
w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.
Natomiast rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji –
jest to hasło wspólne dla wszystkich rekrutacji.

Rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów.
Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

 

 

 

 

 

Prosimy o systematyczne śledzenie komunikatów na stronie Biura Edukacji Warszawy:

https://edukacja.warszawa.pl/