Przedszkole nr 255, Warszawa – Ochota, ul. Korotyńskiego 3, tel. 823 15 16

Budżet obywatelski

Zapraszamy do oddania głosu na wybrane projekty dzielnicowe
i ogólnomiejskie. Termin głosowania 15 czerwca 2021 — 30 czerwca 2021.

https://bo.um.warszawa.pl

Mamy wpływ na to, jak zmieni się nasze najbliższe otoczenie.
ZAPRASZAMY do włączenia się!