Dzieci z grupy 5 zajęły I miejsce w konkursie „Zapomniane melodie”!